Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

         29. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

 ki bo v  sredo,  dne 23.12.2020 ob 14.00 uri

na naslovu

Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij: Sklic skupščine Meso Kamnik d.d.