Predano sledimo večletni tradiciji in ohranjamo vzrejo slovenskih prašičev. Veseli nas, da ste tudi vi prepoznali naš trud, ki ga vlagamo v izdelke Anton vse od naših rejcev do vaše mize.

Direktor, Matej Resnik

Predano sledimo večletni tradiciji in ohranjamo vzrejo slovenskih prašičev. Veseli nas, da ste tudi vi prepoznali naš trud, ki ga vlagamo v izdelke Anton vse od naših rejcev do vaše mize.

Direktor, Matej Resnik

Zakaj je naše meso najboljše?


Spoznajte zgodbo, ki stoji za blagovno znamko Anton.

Antonova tradicija sedmih stoletij

Anton izvira iz bogate zapuščine kamniške mesarske obrti s skoraj 700-letno tradicijo. S predanostjo prenašamo zapuščino preteklih generacij ter jo ohranjamo in bogatimo za prihodnje generacije.

Preberi več   ❯

Od kmetije do mize

Pod skrbnim nadzorom in s transparentnim delovanjem v celotnem procesu od rojstva in reje do prodaje ustvarjamo blagovno znamko Anton. Izdelki iz slovenskega mesa nosijo pečat kakovosti "100% slovensko poreklo - iz lastne reje".

Preberi več   ❯

Antonovi izbrani rejci

V partnerstvu z več kot 60 skrbno izbranimi kmetijami redimo tradicionalno slovensko pasmo "veliki beli prašič" ter skrbimo za ohranjanje slovenske prašičereje in oskrbo slovenskih kupcev s prvovrstno svinjino Anton zanesljive kakovosti.

Preberi več   ❯

Dobrobit živali

S ciljem zagotoviti etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter hkrati doseči najvišjo kakovost mesa od leta 2014 naprej z večino kooperantov izvajamo ukrep Dobrobit živali.

Preberi več   ❯

Antonova kakovost

Preverjena kakovost je glavni atribut, na katerem gradimo zaupanje kupcev v meso in izdelke Anton. Kakovost in varnost mesa dokazujemo z mednarodno priznanim certifikatom IFS na najvišjem nivoju.

Preberi več   ❯

Antonovi izdelki

Ljubiteljem dobrega želimo ponuditi najboljši odgovor na vaš prefinjen okus. Recepture izdelkov Anton zato sledijo klasičnim okusom lokalne kuhinje in temeljijo na uporabi prvovrstnih kosov mesa.

Preberi več   ❯

Naše vrednote


Ohranjanje tradicije

Iz roda v rod prenašamo nauk naših prednikov, da je le najboljše dovolj dobro. Anton ostaja zagovornik prave mesarske obrti in ustvarja mesnine dobre kot nekoč!

Odličnost, ki jo okusite

Prizadevamo si, da dosledno uresničujemo najvišje standarde odličnosti – v vsakodnevnem delovanju, proizvodnih postopkih in s končnimi izdelki.

Zaupanje

S predanostjo in srčnostjo razvijamo in negujemo blagovno znamko Anton ter ustvarjamo izdelke, ki jim lahko brezkompromisno zaupate.

Naša zgodovina in mejniki


Ko govorimo blagovni znamki Anton, govorimo o zgodovini vseh členov v integrirani agroživilski verigi skupine Farm Ihan - govorimo o začetkih posameznih enot, napredku in združevanju. Ravno povezanost vseh nas je namreč eden glavnih adutov, ki nam omogočajo, da kot sklenjen krog ljubiteljem dobrega lahko ponudimo prvovrstno sveže svinjsko meso in mesne izdelke Anton.

1321


Začetki tradicije kamniške mesarske obrti

Prvi znani zapis o tradiciji kamniške mesarske obrti sega vse v leto 1321 in priča o mesarju Paulus Fleischer von Staynu, ki je svoje izdelke peljal naprodaj celo v daljni Čedad. Kamnik je stoletja slovel po močnem mesarskem cehu, ki je vse do konca19. stoletja predstavljal pomemben del kamniške meščanske organizacije in zasedal velik del mestnega jedra.

1938


Gradnja nove Mestne klavnice

Kamniška mesarska obrt je svoj razcvet doživela leta 1938, ko so na bregu Kamniške Bistrice ob tedanji veliki Knafljičevi usnjarni zgradili novo Mestno klavnico. Prebivalstvo je hitro naraščalo, obrt je cvetela in kamniška živilska industrija je v državi postajala vse bolj pomembna.

1958


Začetek Farm Ihan

Po drugi svetovni vojni je zaradi naglih selitev kmečkega prebivalstva v mesta rastoča potreba po hrani sprožila razvoj industrijske proizvodnje mesa v prašičereji. Na pobudo Zadružne zveze Jugoslavije se je leta 1958 pričela izgradnja velikih živinorejskih farm. Nedaleč stran od Kamnika so tako zrasle Farme Ihan. Temeljni kamen za novo prašičjo farmo je bil položen 29. novembra 1958 na dan republike Jugoslavije.

1963


Tito in Hruščov na obisku v Ihanu

Zaradi odličnih rezultatov so bile po ihanskem vzorcu zgrajene vse večje farme v Jugoslaviji. Obiski gospodarskih in političnih delegacij na Farmah Ihan so dokaz, da je ihanska prašičereja od nekdaj zasedala ugledno mesto v jugoslovanski in svetovni strokovni javnosti.

Zanimivo je, da so ceste v Ihanu asfaltirali šele ob obisku Hruščova. Opeko za gradnjo farm so tako vozili z vlaki na postajo v Domžalah, od tam pa s kmečkimi vozovi po makadamu v Ihan.

1982


Združevanje lokalnih mesarskih podjetij

Leta 1982 se je podjetje Meso Kamnik, ki je bilo tedaj del trgovske družbe Delikatesa Ljubljana, združilo z domžalsko klavnico in predelavo. Na novonastalo enovito delovno organizacijo Meso Kamnik-Domžale so bile vezane tudi okoliške zadruge, kot so Domžale, Kamnik, Moravče, Izlake, ki so skozi kamniško klavnico in izdelke prodajale živino okoliških kmetov.

2005


Meso Kamnik in Skupina Farme Ihan

Zavoljo zagotavljanja ustreznih proizvodnih in veterinarskih pogojev je bil leta 2005 na Duplici pri Kamniku zgrajen povsem nov obrat, ki je pridobil ovalni žig SI816. To je bilo tudi leto, ko se je Meso Kamnik kot zadnji člen v verigi agroživilskih podjetij (odgovoren za predelavo in trženje svinjskega mesa in izdelkov) pridružil Skupini Farme Ihan.

2014


Anton glasnik kakovosti Meso Kamnik

Premium kvaliteta mesa in mesnih izdelkov je zahtevala primerno podobo, zato smo se odločili za prenovo naše blagovne znamke. Mesar Anton iz Kamnika je tako dobil nekoliko bolj sofisticirano ime in lepo novo preobleko, izdelki iz slovenskega mesa pa zaščitni pečat kakovosti "100% slovensko poreklo - iz lastne reje".