Skupina Farme Ihan je integrirana veriga kmetijskih in živilskih podjetij, katere osnovni namen je zadovoljevanje potreb kupcev po varni hrani z vertikalno integracijo prireje, klanja, razseka, predelave in trženja mesa. Skupina zaposluje okrog 290 delavcev na različnih lokacijah v Sloveniji.

Skupina se je v šestdesetih letih obstoja razvila v vodilno slovensko podjetje, ki priredi, zakolje in predela 85.000 prašičev letno, skupni letni promet pa znaša okrog 50 milionov EUR. Prašičerejske kapacitete so zagotovljene na farmah Pristava pri Krškem in na farmi Klinja vas pri Kočevju ter z razvojem kooperacijske mreže v vzhodni Sloveniji. Družba Farme Ihan – MPR d.o.o. ima v Šentjurju specializirano linijo za klanje prašičev, ki ga trži v lastnih mesnicah širom Slovenije. Skupaj z matičnim podjetjem, nosilcem mesno predelovalne dejavnosti, družbo Meso Kamnik, se je družba Farme Ihan – MPR d.o.o. močno približala prodajnemu trgu in tako izboljšala svoj tržni položaj.

Poleg osnovne dejavnosti, razsekom in pripravo svežega svinjskega in govejega mesa s katerim oskrbuje domače trgovske verige, skupina razvija tudi vzporedne dejavnosti, predvsem na področju prireje mleka, kjer z družbo GO-KO obdeluje tudi 1.800 ha kmetijskih zemljišč.

Posebna značilnost skupine je trdna zaveza, da pod blagovno znamko Anton, pripravlja, pakira in prodaja izključno meso slovenskega porekla, vzrejeno pod skrbnim nadzorom.

Vabimo vas, da prebrskate našo posodobljeno spletno stran: https://www.ihan.si/

Več o odprtih delovnih mestih tukaj: https://www.ihan.si/zaposlitev/