Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

         34. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

ki bo dne 20.10.2022, ob 15.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij:

Sklic 34. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.