Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

         33. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

ki bo v 30.8.2022, ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij:

Sklic 33. redne seje skupščine Meso Kamnik d.d.