Uprava družbe Meso Kamnik d.d. na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi Statuta družbe sklicuje

         32. redno sejo skupščine Meso Kamnik d.d.,

ki bo v četrtek dne 21.10. 2021, ob 14.00 uri na naslovu Korenova c. 9, Podgorje, 1241 Kamnik v sejni sobi poslovne stavbe.

Več informacij: